Про асоціацію

Асоціація «Переробників відпрацьованих олив» є неприбутковою, добровільною, недержавною, некомерційною, саморегульованою організацією, яку було створено з метою вдосконалення національного законодавства в сфері поводження з відпрацьованими оливами, в першу чергу шляхом імплементації положень Директиви 2008/98 Європейського Парламенту та Ради про відходи.

Також Асоціація займається розробкою нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку відпрацьованих олив, покликана захищати інтереси членів Асоціації, вдосконалювати норми добросовісної конкуренції в господарській діяльності, створювати умови для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод, сприяти виходу учасників Асоціації на закордонні ринки та здійсненню матеріально-технічного переобладнання виробничих потужностей членів Асоціації.

Асоціація «Переробників відпрацьованих олив» є вільною для вступу нових членів, зв’яжіться з нами з питань співпраці.